Silikonlu Dış Cephe Boyası

Akrilik Kopolimer Dış Cephe Boyası
14 Şubat 2019
Silikonlu Parlak Dış Cephe Boyası
14 Şubat 2019
silikonlu-dış-cephe

SiLiKONLU


Dış Cephe Boyası


Ürün Tanımı: Akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, silikonlu, yapı son kat dış cephe boyasıdır. Esnek ve nefes alma özelliğine sahip olup güneş ışınlarına ve sürtünmeye dayanıklıdır. Yüksek örtücülüğe sahip olup, kolayca tatbik edilebilir.
Kullanım Alanları: Zen Silikonlu Dış Cephe Boyası astarlama işlemi yapılmış yüzeylerde, sıvalı yüzeylerde, serpme, beton gibi dış yüzeylere, daha önceden boyalı yüzeylere de sürülebilir.
Uygulama Yüzeyi: Kullanılacak zemin sağlam, temiz ve kuru olmalıdır. Çimento esaslı yüzeylerin 28 gün priz süresinin tamamlanması beklenmelidir. Astarlama işlemi bittikten sonra doğrudan iki kat olarak uygulanabilir. Sıva, serpme, tarak, beton ve mineral yüzeylerde, ayrıca yenileme için rengini kaybetmiş, kendini taşıyabilen silikon veya akrilik esaslı boyaların üzerine uygulanabilir. Nefes alma kabiliyetinin yüksek olması nedeniyle, ısı yalıtım sistemlerinin üzerine özellikle önerilir.
Uygulama ve Uygulama Sonrası Dikkat Edilecek Hususlar: İlk kez uygulanacağı yüzeylerde kirli veya gevşek dokular, eski boyalı yüzeylerde de kabarmış veya tozlu kısımlar temizlenerek Qzen Silikonlu Dış Cephe Astarı ile astarlanmalıdır. Isı yalıtım sistemlerinin üzerine yapılacak uygulamalarda, Qzen Silikonlu Dış Cephe Astarı uygulanmalıdır. Kireci fazla olan ham sıvalı yüzeylerin, astar ve boya uygulaması yapılmadan önce 1 hacim sirke ile 1 hacim su karıştırılarak yıkanması tavsiye edilir.